Igre

Pogoji uporabe:

Avtor dovoljuje brezplačni prenos izključno za osebno uporabo. Brez njegovega predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano uprizarjanje, reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem, javnim interaktivnim dostopom ali shranitvijo na druge elektronske medije.

V Totenbirtu je nekaj večjih popravkov (v primerjavi z objavo v gledališkem listu SNG Drame v Ljubljani). Tudi druge igre je, potem ko so šle v tisk, doletelo nekaj manjših korektur. Redakcije, objavljene na tej strani, so merodajne in dokončne. (marec 2015)

 

  TOTENBIRT
  VRT PRED ZORO
 

NOTRANJE ŽIVLJENJE